QUALITY

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KALİTE POLİTİKASI

Yaşar Üniversitesi, geleceği tasarlayan ve dönüştüren bir dünya üniversitesi vizyonuna ulaşmak üzere, nitelikli eğitim ve araştırma ile sürdürülebilir değer yaratmak ve geleceğe yön veren yenilikçi bireyler yetiştirerek topluma katkıda bulunmayı misyon edinmiştir.

Yaşar Üniversitesi bilimsel yaklaşım, insan odaklılık, toplumsal sorumluluk, uluslararasılık ve yenilikçiliği değerleri olarak kabul etmiş, vizyonu ve misyonu doğrultusunda kurumsal değerleriyle stratejik hedeflerini beş yıllık dönemlerde güncellemekte ve tüm süreçlerini kalite yönetimi ile güvence altına almaktadır. Yaşar Üniversitesi kalite politikasıyla, stratejik planlara dayalı olarak sürekli iyileştirme anlayışıyla güvence altına alınmış, kaliteli bir yükseköğrenim ve bilimsel araştırma ortamı sunar. Kalite Güvencesi Yönergesi ile kaliteye olan bağlılığını ve sorumluluklarını taahhüt eder.

Yaşar Üniversitesi’nin kalite politikasını oluşturan kalite güvence sistemi ve alt sistemleri, yürürlükteki işleyiş, prosedür ve süreçleri tüm paydaşları için kalite güvencesi altına alır, yürütür, gözden geçirir ve gerektiğinde önlem alır. Kalitenin güvenceye alınması, Üniversite’nin stratejik planıyla uyumlu standartların belirlenmesi, izlenmesi, güncellenmesi ve sürekli iyileştirilmesi ile ilgili ölçme ve raporlama süreçlerini tanımlar. Böylece, kalite güvence sistemi ve alt sistemlerinin işleyişi, nitelik ve niceliksel performans metrikleri ile izlenir, ölçülür ve raporlanır.

ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE PROGRAMLAR OFİSİ MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE POLİTİKASI

Uluslararası İlişkiler ve Programlar Ofisi Müdürlüğü, Yaşar Üniversitesi’nin bilimsel yaklaşım, insan odaklılık, toplumsal sorumluluk, uluslararasılık ve yenilikçilik değerleri doğrultusunda üniversitemize Uluslararası öğrenci temin etme ile beraber Erasmus, Global Değişim ve ISEP Programları aracılığıyla Yaşar Üniversitesi ile tüm Dünya’dan üniversiteler arasında uluslararası iş birlikleri geliştirmektedir.  Sağlanan işbirlikleri ve yürütülen programlar; akademisyenlerimiz ve öğrencilerimize uluslararası boyutta yüksek kalitede eğitim alma imkanı sunmaktadır; bunun yanı sıra üniversitemizde eğitim alan uluslararası öğrenciler üniversitenin görünürlüğü ve eğitim kalitesine katkı sağlamaktadırlar.

ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE PROGRAMLAR OFİSİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON YAPISI VE GÖREV TANIMLARI

  • Uluslararası İlişkiler ve Programlar Ofisi Müdürü
  • Uluslararası İlişkiler ve Programlar Ofisi Şefi
  • Uluslararası Eğitim Uzmanı
  • Uluslararası Eğitim Elemanı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE PROGRAMLAR OFİSİ MÜDÜRLÜĞÜ PUKÖ ÇEVRİMİ

ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE PROGRAMLAR OFİSİ MÜDÜRLÜĞÜ İŞ AKIŞLARI

  • Avans talep/harcama talep ve avans kapatma/harcama beyan formları
  • Ön lisans/Lisans Uluslararası Öğrenci Kabulü Yönergesi
  • Tam zamanlı Uluslararası Öğrenci Başvuru Formu
  • MoU/Student Exchange Agreement Belgesi

FORMS

MOU Agreement